Lee Shihan at KAA June 24-25, 2016!

Okimura Shihan at KAA August 26-28, 2016!


Contact Kulshan Aikikai Aikido At:
info@kulshanaikikai.org
360-223-9281
Directions to Kulshan Aikikai

Kulshan Aikikai Inc. is a 501(c)3 non-profit organization.